Düşünce, görüş, fikir...

Rey,
Oy,
Oy, fikir, görüş.
Arapça rey,
Eski dilde, rey.
Düşünce, görüş, fikir.
Fikir, görüş, düşünce, ray.
Öne sürmek, düşünmek

Rey sözcüğünün diğer anlamları:
Nema, galle.
İran' da tarihi bir şehir.
İslamda, Kuran ve sünnetin belli bir hükme bağlamadığı fıkıh sorunlarında genel ilkelerden ussal yöntemlerle çıkarımda bulunma.
Cul, cal.
Ziyade, çok.
Arpa, buğday, tahıl
Rücu, geri dönme, avdet,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ