Cüret...

Atak,
Atar,
Cüret, cesaret.
Arapça: curet.
Çekinmeden ortaya atılma, cesaret, atılganlık.
Küstahlık.
Kendini bilmezlik.
Düşüncesizce, saygıyı aşan davranış.
Yüreklilik, ataklık, cesaret.

Cüret etmek:
Ataklık etmek, yüreklilikle davranmak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ