Bektaşilerin başlarına giydikleri taçların yol işaretlerine verilen ad...

Terk,
Bektaşilerin başlarına giydikleri taçların yol işaretlerine verilen ad.
Terk, tarikat ehlinin giydikleri taç ve külahiarın uzunlamasına yol alametlerine verilen addır.
Bektaşilikte gerçeğe ulaşabilmek için üç terk gereklidir. 
Yolların sayısı tarikatlara göre değişir.
  1. Terk-i Dünya (Dünyayı terketme), 
  2. Terk-i Ukba (Ahireti terk etme), 
  3. Terk-i terk (Allah’tan başka herşeyi terk etme).
Taç giyen bir tarikat ehlinin; cehaleti, isyanı, nefsin arzularını, hırsı ve tamahkarlığı, dünya sevgisini, şehveti, kibri, eziyet ve zarar vermeyi, cimriliği, kazaya itirazı ve gatleti terk etmesi gerekir. Çünkü taç, olgunlaşmayı sembolize eder.

Giyilen taclar, dilimli (terkli) ve dilimsiz (terksiz) olmak üzere iki kısma ayrılır: Dilimsiz taclar yünden yapılmıştır. Dikişsiz, kubbesi çuhadan ve içi pamuktandır. 
Bektaşi tacı on iki dilimlidir. Tekkelerin meydan yerleri, tekke üstündeki baca ve kubbeler hep on iki dilimli olur.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ