Bazı dillerde, bir ek göreviyle köklerin yapısı içine giren seslik...

İçek,
İç ekleyiş.
Fransızca: infixe,
İngilizce: i
nfix, infixation.
Almamca: infi,
Bazı dillerde, bir ek göreviyle köklerin yapısı içine giren seslik.
Kimi dillerin özelliği olarak sözcük kökünün içine giren ek.
Kimi dillerde, sözcük kökünün içine giren ek.
Sözcüğün içyapısına giren ek. 
Türkçede içek yoktur: 
Arapçada münteşir, intişar; 
Latincede Vincere (yenmek) , victoria (zafer) sözcüklerindeki içekler gibi.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ