Balkanlarda bir ülke...

Arnavutluk,
Arnavutça: Shqipëria,
Arnavutluk Cumhuriyeti.
Balkan Ülkeleri:
Arnavutluk, Bosna-Hersek, Bulgaristan, 
Hırvatistan, Karadağ, Kosova, 
Kuzey Makedonya, Romanya, 
Sırbistan, Slovenya, 
Türkiye (Doğu Trakya), 
Yunanistan. 

İtalya, Balkan coğrafyası içinde yer alır. Ancak Balkan ülkesi sayılmaz.
Balkanlar adını batıdan doğuya uzanan ve Bulgaristan’ı ikiye bölen dağ silsilesinden almıştır. Balkan veya Balkanlar sözü Türkçe olup; sarp ve ormanlık sıradağ; sık ormanla kaplı dağ; yığın, küme; sazlık, bataklık gibi anlamları vardır. Dünyadaki diğer dillere de Türkçeden geçmiştir. Balkanlar' ın toplam yüzölçümü 504.884 km² dir. Balkanlar, güneybatıda Adriyatik Denizi ve İyon Denizi; güneyde Akdeniz; güneydoğuda Ege Denizi, Marmara Denizi; doğuda Karadeniz ile çevrili bir yarımadadır. Kuzey sınırlarını Tuna, Sava ve Kupa nehirleri oluşturur.

Balkan topraklarının en yüksek dağı 2925 metreye yükselen ve Bulgaristan'da bulunan Rila Dağı'dır. Yunanistan'daki Olimpos Dağı 2917 metre ve Bulgaristan'daki Vihren 2914 metre ile takip eder. Dinar Alpleri, Arnavutluk Alpleri, Şar Dağları, Balkan Dağları, Rodop Dağları' dır.

Rumeli, Doğu Roma İmparatorluğu sınırları içinde olan toprak, halklar anlamıyla ifade edilmekteydi. Latince: Roma sözünün bir biçimidir.

Arnavutluk(
Shqipëria), Arnavutluk Cumhuriyeti:
Balkan ülkelerinden biridir. Güneydoğu Avrupa' da resmi dini seküler devlet olan, cumhuriyet rejimiyle yönetilen, Adriyatik ve İyonya Denizi'ne kıyısı bulunan bir ülkedir. Komşuları Karadağ, Kosova, Kuzey Makedonya ve güneyde Yunanistan' dır. İyon Denizi ile Adriyatik Denizi arasındaki Otranto Boğazı'daki İtalya'ya uzaklığı 72 km dir.

Arvanutluk Avrupa'nın en eski kavimi olan Pelasglar'a dayanır. Eski İlliryalılar soyunun da devamıdır. Arnavutlar, Roma İmparatorluğu'nun kurulmasında büyük katkıda bulunmuşlar. Birinci Dünya Savaşı sırasında İtalya ve Avusturya-Macaristan Devleti sayesinde Arnavutluk Krallığı kurulmuş ve ülke zaman içerisinde bağımsızlığını kazanmıştır. ​​​​​​1912 yılında bağımsızlığını kazandı. Arnavutluk, 3 yıl boyunca İtalya Devleti himayesine girmiş. Sosyalist Parti yönetimiyle kendi içinde belli bir süre yönetilen ülke, 1991 yılında çok partili hayata geçmiştir. Cumhuriyet sistemiyle yönetilen ülke birçok uluslararası kuruluşlara; BM, NATO, Avrupa Konseyi, Karadeniz Ekonomik İşbirliği, Dünya Ticaret Örgütü ve Avrupa Konsey'ine üyedir.

Ülke bayrağı ise kırmızı ve siyah olmak üzere iki ayrı renkten oluşturulmuştur. Kırmızı renkle donatılan bayrağın ortasında çift başlı bir siyah kartal sembolü bulunmaktadır. Bayrağa işlenen çift başlı kartal motifi, bir başını Vatikan'a, bir başını da Aya sofya'ya bakacak şekilde tanımlamaktadır.

Arnavutluk'un doğal kaynakları petrol, doğal gaz, kömür, boksit, kromit, bakır, demir cevheri, nikel, tuz, kereste, hidro-enerjidir.

Ülkenin para birimi: Lek (ALL). Arnavutça ve İtalyanca dillerini resmi dil olarak kabul etmiş, Fransızca, Rumence, Sırp-Hırvatça ve Yunanca dillerini de ülkede konuşulan diğer diller olarak tanımlamıştır. Arnavutluk' un nüfus sayısı 2023 yılında tahmini 2,877,797 kişidir.

Arnavutluk idari olarak 12 ile ayrılmıştır: 
Arnavutluk'un başkenti Tiran şehridir.
Tiran(Nüfusu: 800.000), 
Avlonya, Akçahisar
Berat, Bihleşte, Bulqiza,
Cerrik,

Elbasan, Ergiri,
SarandaAvlonya
Debre, Devline, Diber, Durres, Dıraç, 
Elbasan, Ergiri,
Fier, Fushe - Kruja, Fushe Arrez,
Görice, Gramsh,
Himara,
İşkodra
Kamza, Kavalye, Klisura, Klos, Konispol, Kökes-KukesKuçova, 
Laç, Lesh, Leç, Leş, Lezhe, Libohova, Libraş,
Maliq.
Orikum,
Patos, Peklin, Permedi, Pogradec, Poliçan, Puka.
Roskovec,
Selenica,
Şayak, Şingin,
Tepedelen,
Ura Vajgourore,
Vora,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ