Bahçe ya da açık ağıl etrafındaki çit...

Barı,
Andal,
Halk dilinde, Çit.
Bahçe ve ağıl çevresine dikilen çit.
Bahçe ya da açık ağıl çevresine yapılan çit.
Bahçe duvarı, çit, avlu duvarları üzerine konulan çalı çırpı, harçsız yapılan duvar, tarla sınırı, tarlaların alt yanına çekilen taş set, siper.
Bahçe ya da açık ağıl etrafındaki çit.
Bahçe ya da avlu duvarı.

Barı sözcüğünün yörelerimizde halk dilindeki başka anlamları:
Bağ çubuğu.
Yokuş.
Pirinç tarlarındaki parsel.
Köy evlerinde bulunan ocak bacası.
Davar sağılan yer, ağıl.
Yük.

Farsça: Baru;
Etrafı su ile çevrilmiş, korumalı yer.
Etrafı surlarla çevrilmiş yer.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ