Tüylü devenin erkeği ile tek hörgüçlü dişi devenin geriye melezlenmesinden elde edilen bir tür deve...

Teke,
Moğolca: deve, teme.
Tüylü devenin erkeği ile tek hörgüçlü dişi devenin geriye melezlenmesinden elde edilen bir tür devedir. 
Teke devesi, kısa tüylü olup ülkemizde Aydın ile Adana arasındaki Yörükler tarafından yetiştirilir.  Tüylü devenin erkeği (Besrek) ile tek hörgüçlü dişi devenin geriye melezlenmesinden elde edilir.

Melez deve, tek ve çift hörgüçlü develerin melezlenmesi ile elde edilir. En önemli melezlerden biri Tüylü veya Tülü devedir. Tüylü devenin erkeğine Besrek, dişisine Maya denir. Maya ile çift hörgüçlü erkek devenin geriye melezlenmesinden elde edilen çift hörgüçlü deveye; Tavsi deve denir.

Maya ile tek hörgüçlü erkek devenin geriye melezlenmesinden elde edilen deveye; Yeğen devesi denmektedir. 
Dişi Teke ile Buhur erkek devenin geriye melezlenmesinden elde edilen deveye; Kerteles devesi denir. Kerteles: Bir tür deve olan teke ile iki hörgüçlü erkek devenin geriye melezlenmesiyle elde edilen bir deve türüdür.

Teke sözüğünün başka anlamları:
Oğlak,
Erkek keçi.
Keçinin erkeği.
Üç yaşındaki erkek oğlak.
Bir tür karides.
Mert,
Tek,
Yalnız,
Bir çeşit büyük bıçak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ