Genellikle Museviler için islam dinine dönmüş olanlara verilen ad ...

Avdeti,
Sabetay,
Selanik dönmesi,
İslam dinine dönen (genellikle Musevi).
Genellikle Museviler için islam dinine dönmüş olanlara verilen ad.
Arapça: adeti, (ﻋﻮﺩﺗﻰ).
Dönme.
Aslına, Müslümanlığa dönen.
Halk arasında avdeti veya Selanik dönmesi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ