Kuruyunca çatlayan toprak, verimsiz, tuzlu, killi toprak...

Geren, 
Halk ağzında geren,
Tuzlu, killi toprak.
Kuruyunca çatlayan toprak, verimsiz, tuzlu, killi toprak.
Kuruyunca çatlayan çorak, verimsiz, killi toprak.

Geren teriminin yörelerimizde başka anlamları:
Toprak evlerin üzerine dökülen su geçirmez toprak.
Damların üzerine konulan su geçirmez killi toprak.
Bataklık yer.
Yağlı ve kaygan toprak.
Verimsiz, tuzlu, çorak toprak.
İki dere arasında bulunan düz yer.
Ovalarda su toplanan çukur yer.
Hafif bulutlu, sisli hava.
Ayın etrafında olan ince sis, hale.
Sert ya da hafif rüzgar
Kopmuş ve kurumuş ağaç dalı.
Öküzlere yedirilen bir çeşit ot.
Sürünün serpilerek, dağınık yayılması hali: Şu çoban davarı eyi gerenli salmış.
Lezzetsiz acı (su).
Kaba (kimse).
Anlamsız konuşan (kimse).

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ