Şaşılacak şey, hayrete şayan...

Dan,
Hayret, teaccüp.
Şaşma, şaşılacak şey.
Dan sözcüğü, halk dilinde bazı yörelerimizde kullanılır.
Şaşılacak şey, hayrete şayan.
Şaşmağa değer.
Hayret edip şaşılacak şey.
Hayrete değer, hayret verici.
Şayan-ı hayret ve teemmül.
Hayret verici ve üzerinde etraflıca düşünmeye değer.

İç donu, pantalon.
İstek.
Alın yazısı.
Sonuç, son.
Yalan.
Seslenme ünlemi.
Ters,
Birinin kötülüğüne, arkasından.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ