Vaveyla...

Çığlık,
İngilizce: scream.
Feryat,
Figan,
Yaygara.
Vaveyla,
Arapça vaveyla, (ﻭﺍﻭﻳﻼ).
Çığlık, feryat, yaygara.
Çığlık, yaygara, bağırma, feryat.
Acı, ince ve keskin ses, feryat, figan.
Acı acı veya ince ve keskin bağırma, feryat, figan, vaveyla.
İnce ve keskin bir sesle bağırma, feryat.
Yazık, eyvah.
Eyvah, yazık gibi üzüntü ifadeleri.

Çığlık atmak: 
Tiz bir sesle şiddetle bağırmak.

Çığlık çığlığa: 
Çığlık atarak, bağırıp çağırarak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ