Tohum...

Ekecek,
Tohum.
Uruk,
Büzur,
Ebazir, 
Bider,
Fransızca: semence
İngilizce: seed, 
Fransızca: semence, 
Farsça tuhm.

Spermatozoit.
Çekirdek.
Soy sop, döl, nesil, sülale.
Bitkilerde döllenme sonunda yumurtacıktan oluşan ve yeni bir bitki oluşmasını sağlayan tane.
Ortaya bir sonuç çıkaran, bir sonucun oluşmasına sebep olan şey.
Bir şeyin doğurucusu durumunda olan ve ortaya çıkmasına sebep olan şey.

Tohum sözcüğünün diğer anlamları;
Damızlık erkek at, aygır.
Oğlan evinden geline giden armağan.
Bitki tanesi.
Same,
Saat.
Bitkilerde döllenmeden sonra tohum taslaklarının gelişmesiyle meydana gelen yapı.
Bir şeyin oluşması için gerekli ilk fikri ortaya koymak, ileri sürmek.
Spermanın içinde bulunan erkek döl hücresi, spermatozoit. 


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ