Soluk yüzlü, zayıf kimse. ..

Toska,
Soluk yüzlü, zayıf kimse.
Soluk yüzlü, zayıf (kimse).

Toska sözcüğünün yörelerimizde halk dilinde başka anlamları;
Genç, küçük manda.
Bir yaşından büyük domuz yavrusu.
2-3 yaşında manda.
Genç ve küçük manda.
Genç, küçük manda

Rusça; Toska, 
Ruhun acısı veya melankoli anlamına gelir. 
Hiçbir nedeni olmadan, kalbinizin derinliklerinde büyük bir ruhani ızdırap hissetmek.

Arnavutluk' ta yaşayan iki etnik gruptan birisi Toska' lardır. Diğeri Gega' lardır. Toskalar Genelde bektaşilerin ve ortodoksların yaşadığı Güney Arnavutluk' ta yaşamaktalar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ