Radikal düşünceleriyle ekonomide yeni bir akım başlatan dünya makroekonomisinin lideri Britanyalı iktisatçı...

Keynes,
John Maynard Keynes,
(D. 5 Haziran 1883, Cambridge - Ö. 21 Nisan 1946, Sussex, İngiltere),
Radikal düşünceleriyle ekonomide yeni bir akım başlatan Britanyalı iktisatçı.
Ekonomik durgunlukla mücadelede müdahaleci para ve maliye politikalarını savunmasıyla tanınır. 

John Maynard Keynes dünya makroekonomisinin lideri olarak tanınır. Aynı zamanda dünyada tanınan üç iktisatçıdan birisidir. Adam Smith ve Karl Marks‘ dan sonra ekonomiye yeni bir boyut kazandırmıştır.

Temel politika önermesi talep yönlü makroekonomik politikalardır. Yatırımları faiz ve sermayenin marjinal etkinliği yardımıyla açıklamaktadır. Ekonomi daima tam istihdam denge düzeyinde bulunmamaktadır. Ekonomide eksik istihdam ve atıl kapasite vardır. Ekonomideki işsizlik gayri iradi işsizlik olarak adlandırılmaktadır.

John Maynard Keynes’ e göre devlet para ve maliye politikaları ile harcamalarını arttırarak milli geliri arttırmayı ve yüksek oranlarda olan işsizlik oranını düşürmeyi başarabilir. Ekonomiye Devlet müdahalesi şart görüşü hakimdir.

Eserleri;
Keynes'in en ünlü eseri 1936 yılında yayınlanmış olduğu, İstihdamın, Paranın ve Faizin Genel Teorisi (The General Theory of Employment, Interest and Money) ya da kısa adıyla Genel Teori diye bilinen kitaptır. 

Hint Para Birimi ve Finans-
Indian Currency and Finance
Almanya Savaş Ekonomisi-
The Economics of War in Germany
Barışın İktisadi Sonuçları-
The Economic Consequences of the Peace
Olasılık Üzerine Bir Tez-
A Treatise on Probability
Vergilendirme Yönetimi Olarak Para Biriminin Enjekte Edilmesi
Anlaşma Revizyonu-
Revision of the Treaty
Para Reformu İle İlgili Bir Yol-
A Tract on Monetary Reform
Ben Liberal miyim?-
Am I a Liberal?
Laissez-Faire’nin Sonu-
The End of Laissez-Faire
Laissez-Faire ve Kominizim-
Laissez-Faire and Communism
Para Üzerinde Bir İnceleme-
Treatise on Money
Torunlarımız İçin Ekonomik Olanaklar-
Economic Possibilities for our Grandchildren
Altın Standardının Sonu-
The End of the Gold Standard (Sunday Express)
İkna Konusunda Yazılar-
Essays in Persuasion
İstihdam, Faiz ve Paranın Genel Teorisi.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ