Kılığı kıyafeti düzgün, olgun ve gösterişli (kimse)...

Kellifelli,
(kelli felli)
Kerliferli,
(kerli ferli)
Farsça güç ve kuvvet anlamındaki "kerr ü fer" sözcüğünden benzeşme yoluyla türetilmiştir.
Gösterişli, iyi giyinmiş, ağırbaşlı, vakarlı.
Maddi ve manevi gücü yerinde olan, güçlü ve gösterişli, kelli felli.
Kılığı kıyafeti düzgün, olgun ve gösterişli (kimse), kerli ferli.
Kılığı kıyafeti düzgün, olgun ve gösterişli (kimse).


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ