Feldispatlar grubundan ve plajiyoklaz serisinden olan alüminyum, kalsiyum ve sodyum silikatı...

Labrador,
Fransızca: labrador,
İngilizce: labrador.
Kanada’ daki Labrador yarımadasının adından türetilmiştir.
Feldispatlar grubundan ve plajiyoklaz serisinden olan alüminyum, kalsiyum ve sodyum silikatı.
Labrador kıyılarında parlak bir türüne rastlanan, feldspatlar grubundan ve plajiyoklaz serisinden olan alüminyum, kalsiyum ve sodyum silikatı.
Tabii sodyum, kalsiyum ve alüminyum silikattan meydana gelmiş parlak renkli bir feldispat.

Almanca Feldspat: 
Potasyumlu, sodyumlu ve kalsiyumlu olmak üzere üçe ayrılan en önemli silikatlı mineral grubu.

Labrador sözcüğünün diğer anlamı:
Amerika’nın Atlantik kıyılarının kuzeyinden güneyine doğru akan ve Labrador yarımadasının yanından geçen soğuk su akıntısı.
Grönland çevresinde güneye akan soğuksu akıntısı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ