Budizmde laik dindarı belirten bir sözcük...

Upasaka,
Sanskritçe, hizmetçiç
Sanskritçe ve Pali kelimelerinden görevli anlamına gelir. 
Kadınsı,
Upasika, 
Eril; Upasaka
Dişil; Upasika

Budizm'in bir Budist düzeninde keşiş, rahibe veya acemi manastır olmayan ve belirli yeminler eden takipçilerinin unvanıdır. 
Budizmde laik dindarı belirten bir sözcük.
Budizme inanan, ama herhangi bir manastır tarikatından olmayan kişi.
Budacılıkta kendini ibadete veren ve beş din buyruğuna uyan kimse.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ