Bir şeyin bol olduğu yer...

Derya,
(Bazı ağızlarda deyra olarak da geçer).
Bir şeyin bol olduğu yer.
Deniz.
Farsça derya, ( دریا )
Deniz, bahr.
Eskidilde derya; deniz.
Derya; ırmak, akarsu, nehir.

Derya sözcüğünün diğer anlamları;
Bilgili kimse.
Bir şeyin bol olduğu yer.
Çokluk, bolluk.
Araba ve kağnılarda buğday sapı, ot taşınırken düşmemesi için arabanın yan kanatlarına çakılan dikine ağaçlar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ