Bir buluşun veya o buluşu uygulama alanında kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu gösteren belge...

Patent,
Fransızca: patente,
İtalyanca: patente.
İngilizce: patent.
Trademark,
Licence.
Berat,
Buluş belgesi.
Tescil,
İmtiyaz.
İhtira beratı.
İsim hakkı.

Bir buluşun ve onu uygulama hakkının o buluşu yapan kimseye ait olduğunu gösteren belge.
Bir buluşun veya o buluşu uygulama alanında kullanma hakkının bir kimseye ait olduğunu gösteren belge.
Ürün veya buluş sahibine icat ettiği ürünün satışı, pazarlanması, çoğaltılması veya bir benzerinin üretilmesi gibi alanlarda ayrıcalıklar tanınan resmi bir belge ya da unvan.

Yabancı limandan gelen gemilere, kıyı sağlık dairesi tarafından karantina muayenesinden sonra verilen kıyıya çıkma belgesi.
Gemilere ayrıldıkları limanın 
sağlık durumu için verilen belge.
Uyrukluk belgesi, tabiiyet vesikası.
Uyruğunu belirten belge.
Uyrukluk belgesi.

Yıllık gelir vergisi.
Açık olan, tıkalı veya kapalı olmayan.
Belirgin, açıkça görülen.

Aşikar,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ