Yayvan ve kenarları geniş, büyük bakır kap...

Lenger,
Farsça lenger (ﻟﻨﮕﺮ).
Eskiden, yayvan ve kenarları geniş, büyük bakır kap.
Bakırdan yayvan ve kenarları genişçe sahan veya tepsi.
Yayvan ve derinliği az, geniş, büyük bakır kap.
Yayvan ve kenarları geniş, büyük bakır kap.
Büyük, yayvan, kenarları geniş bakır yemek kabı.

Kenarları yüksek tepsi.
Büyük ve yayvan sahan.
Geniş kulplu kap.
Geniş ve derin leğen.
Bakırdan yapılan, içerisine genelde kebab ve pilav gibi yemeklerin konulmasında kullanılan, fazla yüksek olmayan, tabandan yanlara doğru genişleyen kaplara lenger denir.

Denizcilikte lenger:
Gemi demiri.
Demir çapa.
(Gemi) Demirlemek, demir atmak.
Gemiyi yerinde sabit kılmak için denize atılan zincir ucundaki büyük demir çapa.
Gemileri durduğu yerde tutabilmek için denize atılan demir zincir ve ucundaki çapa, gemi demiri.

Lenger sözcüğünün eskiden kullanıldığı anlamları;
Aş evi, imaret.
Uzun müddet kaldığı yerden ayrılmak.
(Bir kimse) Gittiği yerde çok kalmak, uzun süre oturmak.
Bir yerde uzun süre kalan, uzun uzun oturan (kimse).
Tarikat ehlinin giydiği taçların başa geçen kısmı.
Meşale,
Tekne ziftleme.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ