Tanrının birliği üzerine yazılan koşuk...

Tevhit,
(Tevhid),
Tevhit, tevhid.
Arapça, tevhid; bir olmak anlamındaki vahdet sözcüğünden türetilmiştir.
Allah’ın büyüklüğünü ve birliğini dile getiren güftelerden bestelenmiş eser.
Divan edebiyatında Allah'ı övmek için yazılan manzume.
Tanrının birliği üzerine yazılan koşuk.
Allah’ın birliğini konu edinen manzume.
Kaside,

Tevhit sözcüğünün diğer anlamları;
Birkaç şeyi bir araya getirme, birleştirme.
Birlik, birlemek.
Birkaç şeyi bir araya getirip bir yapma, birleştirme.
Allah’ın birliğine inanma, bir ve tek olduğunu kabul edip söyleme.
La ilahe illallah sözünü söyleme, zikretme.
Birleştirmek.
Birkaç şeyi bir araya getirme, birleştirme.
Allah’ın birliğini söylemek, zikretmek, Allah’ı birlemek.
Allah'ın birliğine inanma, bir sayma, bir olarak bakma.
Tek tanrıcılık.
Şehadet,

Allah'ın varlığını, birliğini, tüm yetkin niteliklerin kendisinde toplandığını, eşi ve benzeri bulunmadığını bilmek ve buna inanmak. Bu bilgi ve inanç en özlü biçimde La İlahe İllallah cümlesiyle ifade edilir. Bu nedenle bu cümleye tevhit kelimesi denir. Tevhit kelimesini manasını bilerek söyleyen ve buna inanan kişi mümin ve muvahhid adını alır.

Tevhid: 
Yasadışı bir örgüt.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ