Süreduran...

Atıl,
Arapça atıl, (ﻋﺎﻃﻞ).
Arapça atalet anlamındaki atal sözcüğünden türetilmiştir.
Etkisiz, işe yaramaz.
Süreduran.
Eylemsiz.
Süreduran, ataletli.
Süredurum durumunda olan, atıl.
Tembel.
İşsiz, aylak.
Boş olmak, işsiz olmak.
İşlemeyen, işlevini yerine getiremeyen.
Tembel, miskin, uyuşuk, hareketsiz.
Boş, faydasız, bir işe yaramaz.
Atalet halinde olan.
İşlemez.
Bozulmuş.
Yazı yazmayı bırakan, faaliyet göstermeyip boş duran.
Tembel, durgun, işlemez.
Şerli, şerir, yaramaz kişi.
Para karşılığı tutulan yardımcı, asistan.
Yararsız.
Boş duran.
Uzun zamandır stokta olan ve talep edilmeyen parça, malzeme, ürün vs.
İşe yaramaz durumda olan.
Bir iş için kullanılamayacak durumda olan.
Genelde öncesinde bir iş için kullanılmış ancak daha sonra iş görme özelliği ortadan kaybolmuş nesneler için kullanılır.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ