Osmanlı Devleti'nde kullanılan bir cins yeşil çuha ...

Sobramani,
Soprama(Sobrama).
Osmanlı Devleti'nde kullanılan bir cins yeşil çuha.
Selanik’ te işlenen  çuhanın adından sobramani denmiştir.
Osmanlı ordusunda iyi cins kaput yapımında kullanılan bir çeşit yeşil çuha. 
Bu çuhadan yapılan ve yeniçeri bölükbaşıları gibi üst rütbeli zabitler tarafından giyilen kaput.

Yeniçeri çorbacılarına ve sekban bölükbaşılar ile sekban ve zağarcılara sobramani denilen kaputluk yeşil çuha tevzi edilirdi. 

Eskiden, Türkiye’ ye dışarıdan gelen çuhaların en çok beğenilenleri İran, Mısır ve Türkistan çuhalarıydı. Saray ve yüksek rütbeli devlet adamları Avrupa’ dan getirtilen çuhaları, askeri teşkilata mensup olanlar ise Edirne ve Selanik’ de dokunan çuhaları kullanmak zorundaydılar.

Ordunun ihtiyacını karşılamak üzere 1848 yılında, Bulgaristan’ da İslimye çuha fabrikası açıldı. Halkın kullanacağı çuha çeşidi kanunla tespit edilirdi. Müslüman olmayanlar çakşır cinsi ve kara çuha kullanmak zorundaydı.

Çuha, zamanla sivil kıyafetlerin yayılması üzerine ortadan kalktı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ