Keserde çivi çıkarmaya yarayan delik...

Maça,
İtalyanca mazza,
Keserde çivi çıkarmaya yarayan delik. Bu delik sayesinde çivi sökebilen alet.
Tahta, ağaç yontmaya ve çivi çakmaya yarayan, kısa saplı, bir yanı keskin ağızlı çelik araç.
Ortasında çivi çıkarmaya mahsus bir delik bulunan, bir tarafı köşeli, bir tarafı keskin ağızlı bir demir ve bunun geçirildiği sertahşap bir saptan ibaret kesme, yontma ve çakma aleti. 

Keser:
Tahta, ağaç yontmaya yarayan, kısa saplı, bir yanı keskin ağızlı, öteki yanı çivi çakmaya uygun çelik araç. 
Keskin ağzı tahta, ağaç yontmaya, küt kenarı çivi çakmaya yarayan, kısa saplı çelik alet, kerki.

Maça sözcüğünün diğer anlamları;
Oyun kağıtlarında, mızrak ucuna benzer, ayaklı siyah beneklerle oluşan dizi, pik.
Döküm parçasında, içi boş, kopya elde etmek için kullanılan kum, maden veya erimiş durumdaki döküm maddesine dayanıklı başka bir maddeden yapılmış dolgu kalıp.
Dökümcülükte, dökülecek şeye biçim vermeye yarayan kalıbın içine bastırılmış kum.
Tek taraflı ve uzun saplı çapa.
Atla eşeğin birleşmesinden doğan katır.
Koyunun ön bacaklarının dizden yukarı bölümü.

Hurma çiçeği.
En şiddetli soğuk.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ