Gidiş...

Azimet,
Gidiş,
Gitme işi.
Gitmek işi, gitme, azimet.
Gitme tarzı.
Hareket tarzı, tutum, hal.
Gitme ve gelme, gidip gelme.
Hareketlilik.
Cereyan etmekte olan olaylar, işlerin yürüyüşü.
Bir kimsenin hareket tarzı, tutum ve davranışı.
Olayların kendiliğinden akışı ya da yönlendirme sonucu izlediği süreç.

Azimet;
Arapça: azimet.
İngilizce: conduct
Gitme, gidiş, yola çıkma.
Sebat, kararlılık.

Halk Ağzında gidiş sözcüğünün başka anlamları;
Uyuz hastalığı.
Tempo.
Sevk ve hareket.
Tutum, durum, davranış.
Kulun,

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ