Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren, genellikle devletle ilişkisi olan yapı veya birlik, müessese...

Kurum,
Müessese,
Birlik,
Yapı,
Teşkilat,
Tesis.
İngilizce: Institution, 
Fransızca: Institution, 
Almanca: Institution.
Evlilik, aile, ortaklık, mülkiyet gibi köklü bir yapıyı içeren, genellikle devletle ilişkisi olan yapı veya birlik, müessese.
Belirli bir amacı gerçekleştirmek üzere kurulan özel veya kamu örgütü.
Kuruluş, yapılış, şekil, biçim.

Kurum kelimesinin diğer anlamları;
Baca isi.
Bacalarda biriken kalın is.
Ocak bacalarında biriken veya çevreye savrulan kalın is.
Kendini büyük ve önemli gösterme davranışı, büyüklenme, gösteriş, azamet, tekebbür.
Yaradılış, biçim, yapı.
Merhem, em.
Bir iş yapmak amacıyla bir ya da bir kaç kişi tarafından meydana ana kuruluş getirilen.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ