Birincil...

Asli,
Asıl olan.
Arapça asli, (ﺍﺻﻠﻰ).
Birincil.
Birincil, asla ait.
Sırada, önemde ilk yeri alan.  
Temel olarak alınan, birincil.
Bir şeyin ana unsurunu teşkil eden, bünyesinin esasını meydana getiren.
En başta gelen, en esaslı, en önemli.
Asla ait ve müteallik.
Suç oluşturan eyleme doğrudan doğruya verilecek ceza; suçun karşılığı olan ceza.
Suçu oluşturan fiileri işleyen kişi.

Asli düşünce: 
Ana fikir

Asliye:
İdari mahkemelerle sulh mahkemelerinin dışında kalan, ceza, hukuk ve ticaret davalarına bakan mahkemelere verilen isim.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ