Bir sonuç çıkarmak için verileri yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme işi, sayımlama...

İstatistik,
Statistika.
Sayımlama,
Sayıtım.
Sayım bilimi.
Fransızca: statistique.
Rusça: statistika
İngilizce: statistics,
Almanca: statistik.

Bir sonuç çıkarmak için verileri yöntemli bir biçimde toplayıp sayı olarak belirtme işi, sayımlama.
Hüküm çıkarmak için bilgi toplama ve sınıflandırma ilmi.
İlkelerini olasılık kuramlarından alarak eldeki verileri grafik ve sayı biçiminde değerlendirmeye dayandıran matematiğin uygulamalı dalı, sayım bilimi.
Bir dizi olayın veya sayı ile gösterilen olguların yöntemli öbekleştirilmesine dayanan ve ilkelerini olasılık kuramlarından alan, matematiğin uygulamalı dalı, sayım bilimi.

Verileri derleme, bölümlendirme, çizelgeler ve çizgelerle özetleme, olasılık kuramı yardımıyla deney tasarımlama ve gözlem ilkelerini saptama, örneklem bilgilerinin anlamlılığını inceleme, yorumlama ve genelleme yöntemlerini veren bilim.

Verilerin toplanması, işlenmesi, özetlenmesi, topluma ilişkin genel bilgilerin elde edilmesiyle uğraşan bilim dalı.

Herhangi bir konunun örneklendirilmesi, verilerin ve sayısal değerlerin sistemli olarak toplanması, dökümü, değerlendirilmesi ve bu değerlerin tablo ve grafikler hâlinde sunulmasını konu alan bilim dalı.

Bir konu hakkında toplanan bilgilerin sayılarla ve belli bir maksada uygun tarzda tablolar haline getirilmesi işi ve bu iş sonunda ortaya çıkan yazı veya liste.

Bir neticeye varmak veya bir hüküm çıkarmak için metodlu olarak mevcud lüzumlu şeyleri toplayıp sayı halinde göstermek işi ve bu işle meşgul olan ilim.

İstatikçi:
İstatistik uzmanı.

Eskiden Osmanlı Döneminde: (استاتستیق‎)

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ