Bir kuruluşa bağlı yolcu gemilerinin en eski kaptanı...

Komodor,
İngilizce: commodore.
Fransızca: commodore.
Amiral yetkisiyle görevli deniz subayı.
Amiral yetkisine sahip deniz subayı,
Bir kuruluşa bağlı yolcu gemilerinin en eski kaptanı.
Komodor, baş kaptan filo komutanına denilir. 
Kara ve hava kuvvetlerindeki karşılığı alay komutanıdır.
Komodor idaresindeki gemi.
Belirli bir kıdeme ulaşmış albay rütbesi olan komutan.
Amiral yetkileri ile kumanda ettiği donatılmış deniz birliği komutanıdır. 
Komodorun kumanda ettiği birlikte birden fazla gemi olması gerekmektedir.
Türk Deniz Kuvvetleri' nde flotilla birliklerini kurmay albay rütbesindeki kişiler komuta ederler. Komutanı olan kurmay albay rütbesindeki kişilere komodor denir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ