Ani bir hareketle sarsmak...

Silkme,
Nefz, 
Tenhiye,
Silkmek işi.
Ani bir hareketle sarsmak.
Sallamak, sarsmak, silkelemek.

Silkme kelimesinin diğer anlamları;
Bulgurla pişirilen ve üstüne yoğurt dökülerek yenen bir çeşit ot yemeği.
Kabak, patlıcan gibi sebzelerin hafif ateşte etle pişirilmesi sûretiyle yapılan yemek.
Çeşitli sebzeler ve etle pişirilen bir tür sıcak yemek.
İri doğranmış kabak, patlıcan vb. sebzelerle yapılan et yemeği.
İri doğranmış kabak veya patlıcan gibi sebzelerden yapılan yemek.

Halterde bir kaldırma çeşidi.
Halterde ayakları açarak halteri baş üstüne kaldırma biçimi.
Halterde ayakları açarak halteri önce omuz üstüne sonra baş üstüne, dirsekleri bükmeden kaldırma biçimi.

Alttaki güreşçinin kendisine uygulanmış olan oyunu güç ve karşı oyunla bozarak üstündeki güreşçiyi sırtından atması.
Çırpmak, silkelemek.
Oynatmak, sarsmak, sallamak.
Üzerinden atıp kurtulmak, bırakmak
Yolcuyu indirmek, silkelemek.

Silkip atmak: 
Her türlü bağını koparmak, ilgisini kesmek, bırakmak, terketmek.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ