Anadolu'nun güneybatısında günümüzde Muğla kuzey kısımları Denizli güneyi ve içerideki bölgeye denk gelen coğrafyanın eski çağlardaki ismi...Karya,
(Caria)
Güney Batı Anadolu'da antik bir bölgedir. 
İzmir ve Antalya arasında kalan Anadolu' nun güneybatısında Muğla kuzey kısımları Denizli güneyi ve içerideki bölgeye denk gelen coğrafyanın eski çağlardaki ismi.
Anadolu’ nun yerli halklarından olan Karyalılar burada yaşadıklarından Karya adını almıştır. Antik Yunan kavimlerinin Anadolu' nun Ege kıyılarında koloniler kurmaya başlamalarından öncesine dayanır.

Tarihçi Herodot' a göre, Karyalılar adlarını verdikleri Karya bölgesine efsanevi kurucu kralları Kar önderliğinde yerleşmiştir. Dilbilim araştırmaları Karya dilinin komşu Lidya ve Likya ve daha kuzeydeki Misya dilleri gibi Hititlerin ardılı Luviceden türemiş yerli bir Anadolu dili olduğunun kanıtlarını ortaya koymuştur. Bizzat Karyalıların Anadolu'nun yerlileri olduğu inancını taşıdıkları yine Herodot tarafından belirtilmektedir.

Karya bölgesi, günümüzde Aydın ve Muğla illerinin büyük bir bölümü ile Denizli ilinin batı uç kısmını kapsayan Anadolu' nun güneybatı ucunda yer almaktaydı. Bu bölge genel olarak antik dönemde doğu ve güneydoğuda Frigya ve Likya, kuzeyde Lidya ve İyonya bölgeleri ile komşudur. Bölgenin batısı ve güneyini tümüyle Ege Denizi çevreliyor. Bölgenin doğal sınırını kuzeyde Aydın Dağları ile Büyük Menderes Irmağı oluşturuyordu.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ