Almaç...

Ahize,
Alıcı,
Almaç,
Reseptör.
Akseptör, reseptör,
İngilizce: receiver, acceptor, receptor,
Fransızca: recepteur, 
accepteur,
Telefon cihazının sesi almaya ve konuşmaya yarayan parçası, ahize.
Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren cihaz, alıcı, reseptör.
Cihaz-i ahiz, ahize, reseptör.
Radyo ahizesi, radyo alıcısı.
Alan, kabul eden.
Alıcı, televizyon alıcısı, set, televizyon seti, televizyon cihazı, alıcı cihazı, sineskop.
Telefonun söyleneni dinlemeye yarayan bölümü, kulaklığı.
Bir elektrik akımını alıp başka bir kuvvete çeviren cihaz, alıcı, ahize, reseptör.

Televizyon:
Vericiden yayınlanan elektromiknatıs dalgalarını anten yardımıyla toplayarak resim ve sese çevirebilen aygıt.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ