Akışkanlık...

Likidite,
İngilizce: liquidity, 
Fransızca liquidite.
Akışkanlık,
Akışkan olma durumu.
Akıcılık derecesi.
Akışkan olma durumu, seyyaliyet.
Paraya çevrilebilirlik.
Kullanılabilecek durumda olan satın alma gücü.
Viskozite.
Ağdalık.
Koyuluk derecesi.

Para ve ticaretle ilgili işlemlerde kullanılabilecek durumda olan satın alma gücü, likidite.
Kolaylıkla paraya çevrilebilme özelliği fazla olan varlıklar, likidite.
Mal ve üretim faktörlerinin dolaşımının serbestliği.
Bir varlığın hızlı ve kolay bir biçimde nakde çevrilebilme derecesi.

Fazla değer kaybetmeden paraya dönüştürülebilecek varlıklar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ