Ait olduğu yıl içinde toplanamayıp ertesi yıla kalan vergiler...

Bakaya,
(Bekaya)
Arapça bakaya, bekaya (ﺑﻘﺎﻳﺎ).
Arapça geri kalan, artan anlamındaki bakiyye, kelimesinden türetilmiştir.
Artan, geriye kalan şeyler, kalıntılar.
Ait olduğu yıl içinde toplanamayıp ertesi yıla kalan vergiler.
Zamanında tahsil edilemeyip ertesi yıla kalan vergiler.
Askerlik çağına girenlerden son yoklamalarını yaptırarak askerlik kararı aldırdıkları halde çağrıldıklarında gelmeyen veya gelip de kıtalarına gitmeden toplandıkları yerlerden ayrılanlar.

Kalıntılar.
Artıklar, fazlalıklar.
Arapça bakaya, askerlik.
Askerlik çağına girenlerden son yoklamalarını yaptırarak askerlik kararı aldırdıkları halde çağrıldıklarında gelmeyen veya gelip de kıtalarına gitmeden toplandıkları yerlerden ayrılanlar.
Herhangi bir sebepten dolayı yaşıtlarıyle birlikte askere gitmemiş ve gecikmiş olanlar.

Askerlik çağına girenlerden son yoklamalarını yaptırarak askerlik kararı aldırdıkları halde çağrıldıklarında gelmeyen veya gelip de kıtalarına gitmeden toplandıkları yerlerden veya yollardan savuşanlar.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ