Ahmet Refik Altınay'ın bir kitabı...

Kabakçı Mustafa,
Ahmet Refik Altınay.
Kabakçı Mustafa;
Kabakçı Mustafa’ da, Osmanlı Devletinde bitmek tükenmek bilmeyen isyanların ve elebaşlarının bir değerlendirmesi yapıldıktan sonra Üçüncü Selim döneminin musiki ve sanat hayatı, Osmanlı yöneticilerinin kişilikleri ve dış siyasetin durumu, elebaşılığını Kabakçı Mustafa’ nın yaptığı isyan, isyancılar ve isyanı izleyen günlerin olayları anlatılıyor.

Ahmet Refik Altınay,
(D. 1880 - Ö. 10 Ekim 1937)
Türk tarihçi, yazar, şair.
XX. yy. tarih yazarlarından; Darülfünun tarih müderrisi ve yüzbaşı.
Harbiye' yi bitirdikten sonra askeri okullarda Almanca ve tarih okuttu. Balkan Savaşı' ndan sonra gözlerinin rahatsızlığından dolayı emekliye ayrıldı. Üniversite örgütü kurulruncaya kadar İstanbul Darülfununu' nda tarih müderrisliği yaptı. İkdam gazetesi, Yeni Mecmua gibi gazete ve dergilerde, yazdı.

Yazar, Türkiye’ de popüler tarihçiliğin kurucusu ve en başarılı kalemlerinden biri sayılır. Yazdığı bine yakın makale ve yüze yakın kitapta, bilgi ve belgeleri gerektiğinde öyküleştirerek anlattığından tarihi sevdiren adam olarak tanınmıştır.

Eserleri:
Anadolu’da Türk Aşiretleri, Asırlar Boyunca İstanbul Hayatı,
Baltacı ve Büyük Petro, Bizans İmparatoriçeleri, Bizans Karşısında Türkler,
Ege ve Yunan Tarihi Büyük Dünya Tarihi, Eski Dünya Tarihi-Büyük Dünya Tarihi,
Geçmiş Asırlarda Osmanlı Hayatı Felaket Seneleri (1683-1699)
Haçlılar, Hz. Muhammedin Gazaları,
İnkılab-ı Azim.
Kabakçı Mustafa, Kadınlar Saltanatı, Kafkas Yollarında, Kavimler Göçü Büyük Dünya Tarihi,
Lale Devri,
Mimar Sinan, Muhteşem Süleyman'ın Viyana Kuşatması,
Ocak Ağaları, On Altıncı Asırda Rafızilik ve Bektaşilik,
Osmanlı’da Hoca Nüfuzu, Osmanlı Kumandanları,
Osmanlı Mekteplerinde Çocuklar İçin Umumi Tarih.
Orta Çağ Tarihi Büyük Dünya Tarihi,
Roma Tarihi Büyük Dünya Tarihi,
Saur Deri, Sultan Cem,
Sultan Abdülhamit’in Tahttan İndirilişi ve Ölümü,
Tarih Sahifeleri, Türk Mimarları.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ