Ağırlık yitimi...

Fire,
Rumca fhyra.
Yunanca: phyra.
İngilizce: wastage, shrinkage.
Ağırlık yitimi.
Eksik, noksan.
Azalma, eksilme,
Bir iş yapılırken çıkan artık parça.

Bir malda bozulma, dökülme, kuruma gibi tabii sebeplerden veya kullanma sırasında işe yaramayıp atılma yüzünden meydana gelen eksilme.
Mevcut varlığından, kuvvetinden bir kısmını kaybetmek.
Her tür ticari malda kuruma, dökülme, bozulma gibi sebeplerle eksilme, ağırlık yitimi.
Kuruma, dökülme, bozulma gibi nedenlerle bir malda meydana gelen eksilme.
Her tür ticari malda kuruma, dökülme, bozulma gibi sebeplerle eksilme, ağırlık yitimi.
Malların saklanması veya taşınması sırasında, kuruma, dökülme, bozulma gibi nedenlerle ortaya çıkan eksilme veya ağırlık kaybı.
Üretim sürecinde kullanılan hammaddelerin teknik özellikleri ve kullanış biçimlerine göre toz ve ufak parçalar biçiminde ya da buharlaşma yoluyla yok olması.

Fire kelimesinin yörelerimizde halk arasında başka anlamları;
Hayvan vergisi.
Şırası çıkarılmış üzüm posası.
Daima, herzaman.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ