Ülke işlerinin yürütülmesi ve kamuya ilişkin hizmetlerin bütünü...

İdare,
Arapça: idare.
Yönetme, yönetim, çekip çevirme.
Bir kurum veya kuruluşun yönetildiği yer veya makam.
Ülke işlerinin yürütülmesi, kamuya ilişkin hizmetlerin bütünü.
Bir kurumun işlerini yürüten kurul.
Arapça idare; dönmek, dolaşmak anlamındaki devr  kelimesinden türetilmiştir.
Gerektiği gibi yürümesi için bir işin başında bulunup düzene sokma, şartlarını ayarlayıp çekip çevirme, döndürme, yönetme.
Devletin ve devlete bağlı kamu tüzel kişiliklerinin devlet düzeni içinde teşrii ve kazai olmamak üzere yaptıkları faaliyetler, yönetim.
Hükumetin emir ve kontrolü altında amme hizmetlerini gören teşkilat.

Örfi idare: 
Sıkı yönetim.

İdare sözcüğünün diğer anlamları;
Tutum.
İdare kandili veya lambası.
Hoş görme, göz yumma.
Yetinme,
Aydınlatma aracı. 
Bir kuruluşun yönetildiği yer.
Bir kuruluşun işlerini yürüten heyet ve teşkilat.
Sadece gerektiği kadar harcama, tutumlu davranma, tasarruf, iktisat.
Gerektiği kadar harcamak, israf etmeyip yetişmesini sağlayacak şekilde tutumlu kullanmak.
Ülke yönetiminde görevli kimse, yönetici.
Yeterli olmak, yetmek, yetişmek.
Geçinmek.
Camsız küçük lamba.
Bir kurum veya kuruluşun yönetildiği yer
Hoşgörme, yetinme, göz yumma.
Tutumlu kullanma.
İdare kandili veya lambası.
Eskiden Osmanlı Döneminde, Eskiden geceleyin yatak odalarını aydınlatmak için zeytinyağı konmuş küçük bir tabağın içinde yakılan bir çeşit fitilin adıdır. Küçük petrol lambalarına da idare denildiği için bunların fitillerine de bu ad verilir.
Yatak odalarını aydınlatmağa ve elde gezdirmeğe mahsus küçük, ışığı az lamba.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ