Özü sözü bir olma, yalan söylememe ...

Dürüstlük,
Doğruluk,
Güvenilirlik,
İngilizce: honesty,
Eskiden Osmanlı döneminde; Hüsn-i niyet(niyetin güzelliği). 
Dürüst olma durumu.
Gerçeği saklamama, 
Dürüst, doğru kimse.
Dürüst olma durumu, doğruluk, mertlik.
Özü sözü bir olma, yalan söylememe.
Soru-yanıt ilişkisine dayanan bir bilgi alışveriş sürecinde yanıtlayıcının olanı aktarması, gözlemcininse aktarılan bilgiyi yanlılığa düşmeden saptaması.
Bildiğinden, inandığından ve olduğundan başka türlü görünmeye veya göstermeye çalışmama.

Farsça drust düz, sağlam anlamındaki drust kelimesinden türetilmiştir.
Dürüstlük içtenlik, doğruluk, açıklık, doğrudanlık.
Yalan, hile, düzenbazlık gibi olumsuz eylemleri değil, doğruluk ve gerçekçilik gibi olumlu eylemleri içerir. Güvenilirlik, içtenlik, kibarlık, insaflılık ve adalet gibi erdemleri de beraberinde getirir. Ahlaken doğru olana verilen addır. 

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ