Kuytu, korunulabilen...

Siper,
Farsça siper, (ﺳﭙﺮ).
Arkasına saklanılacak şey. 
Dulda.
Koruyan.
Korunak.
Kuytu yer.
Sığınak, dayanak.
Sığınak veya set arkası, duvar altı gibi kuytu yerler.
Korunulacak, arkasına, altına veya içine girerek saklanılacak yer.
Yağmur, güneş ve rüzgarın etkilemediği gizli, kuytu yer, dulda.
Güneş ve yağmurun etkisinden korunmak amacıyla şapka, kasket vb. nin önüne yapılan çıkıntı, siperlik.
Askerlerin savaşta vurulmamaları ve rahat ateş edebilmeleri için kazılmış, üstü açık hendek.
Kuytu, korunulabilen.
Mania. 
Kalkan.

Siper sözcüğünün halk dilinde başka anlamları:
Çocuk önlüğü.
Ayarlı olarak kağıt basımını sağlayan araç.
Okun, giderken kabzayı zedelememesi için sol elin üzerine konulan alet.


Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ