II. Dünya Savaşı’ndan sonra Avrupa’yı siyasi ve iktisadi olarak yeniden yapılandırmak amacıyla ABD tarafından hazırlanan ekonomik yardım programı...

Marshall Planı,
Marshall Planı, II. Dünya Savaşı’ ndan sonra Avrupa’ yı siyasi ve iktisadi olarak yeniden yapılandırmak amacıyla ABD tarafından hazırlanan ekonomik bir yardım programıdır. 
Resmi adı Avrupa Kalkınma Programı (European Recovery Program) olmakla birlikte ABD Dışişleri Bakanı George Marshall’ a atfen tüm dünyada Marshall Planı adıyla biliniyor. Plan, Avrupa ülkelerinin kendi aralarında bir ekonomik işbirliğine girişerek birbirlerinin eksiklerini tamamlamalarına, işbirliğinin yetersiz geldiği durumlarda ise ABD’ nin yardım etmesine dayanmakta ve Avrupa’ yı ekonomik olarak kendi ayakları üzerinde durabilir hale getirmek için düşünülmüştür. ABD yardım politikalarının askeri alandaki temsilcisi Truman Doktrini olmuş. Marshall yardımı ise iktisadi alanda destek ve tamamlayıcısı olmuştur.

3 Nisan 1948 tarihinde ABD Başkanı Harry Truman, ekonomik yardımları içeren Marshall Planı' nı imzaladı. Plan başlangıçta Batı Avrupa’ ya yönelikken ilerleyen zamanlarda Asya, Afrika ve Latin Amerika ülkelerini de kapsamıştır.

Bu plan sayesinde 16 ülke Marshall Planı'ndan yararlandı. Amerika'nın 16 farklı ülkeye yaptığı ekonomik yardım paketinde Türkiye de bulunuyor. Diğer, 15 ülke ise şöyle; İngiltere, Fransa, Belçika, İtalya, Portekiz, İrlanda, Yunanistan, Hollanda, Lüksemburg, İsviçre, İzlanda, Avusturya, Norveç, Danimarka ve İsveç.

Marshall yardımından en fazla pay alan ülkeler İngiltere(%24) ve Fransa
(%21) olmuş, Türkiye ise (%8), pay almıştır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ