Huzur ve refah içinde olan...

Baysal,
Huzur ve refah içinde olan.
Erinç ve dinginlik içinde olan.
Rahat, bolluk, ağırbaşlılık.
Barış, dirlik, düzenlilik.
Gürültüsüz, huzurlu.
Rahat ve dingin.
Asayiş, sükun.
Soylu, ünlü kişi.

Baysal sözcüğünün Kazakça ve Kırgızca anlamları; 
Sabırlı, dözümlü, tahammüllü, sakin, huzurlu.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ