Eski dilde azınlık...

Ekalliyet.
Akalliyet.
Azınlık.
Azlık.
Eski dilde azınlık.
Arapça ekalliyet, akalliyet, (ﺍﻗﻠّﻴّﺖ).
Arapça daha az, çok az anlamındaki  ekall sözcüğünden türetilmiştir.
Bir hükümetin tebaiyyeti altında yaşayan, yabancı din ve milliyete mensub olup, ekseriyeti teşkil etmeyen halk. 
Eskiden Osmanlı Döneminde, azınlık anlamında kullanılmıştır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ