Duyularla algılanabilen her şey, numen karşıtı...

Görüngü,
Olgu,
Olay, olgu.
Hadise,
Fenomen.
Numen karşıtı.
İngilizce: phenomenon, appearance.
Fransızca: phenomene, 
Almanca: Phanomen, Erscheinung, 
Japonca: gensyo
Duyularla algılanabilen her şey, fenomen, numen karşıtı.
Nesnenin kendisi anlamındaki; numen karşıtı.
Bireyin iç ve dış dünyasını kendine özgü bir biçimde algıladığı öznel yaşantısı.
Kendiliğinden olan, vuku bulan, meydana gelen şey, oluş, gerçeklik, vakıa, vaka.
Varlığı ve amacı belirlenmemiş olgu.
Algılanan görüngeler öğretisi, olay bilimi, fenomenoloji.
Hayranlık uyandıracak kadar dikkat çekici olan şey veya kişi.
Görüngü kelimesi, bazılarınca sadece şaşırtıcı şeyler için kullanılsa da, genel kullanımda böyle bir anlamı bulunmamaktadır.
Kuramsal anlamı üzerinde pek durulmadan, yalnız gözlenmiş olan belirli bir doğa ya da deney olayı.
Herhangi bir nesne ya da olayın algılanabilen yönleri.
Kendinde var olan salt bir gerçekliği ortaya koyan.
Şuur karşısında belirdiği, idrak ve imkan sınırlarının içine girdiği kadarıyle varlık, görüngü, olay, hadise.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ