Düşünce...

İde,
İdea,
Düşünce,
Fikir, 
Mütalaa, 
Mülahaza, 
Tefekkür, 
İngilizce: idea, thought, consideration, 
Fransızca: idee, pensee.
Almanca: Gedanke
Dış dünyanın insan zihnine yansıması.
Zihinde tasarlanan, canlandırılan şey. 
Niyet, tasarı.
İlke, yönetici sav.
Uzay ve zamanın ötesinde, öznenin dışında, kendiliğinden var olan, duyularla değil, yalnızca ruhen algılanabilen asıl gerçeklik, mütalaa, fikir, ide, idea.
Bir işin gerçekleşmesi ya da bir sorunun çözümü için zihince tasarlanan, aranıp bulunan yol. 
Düşünce sonucu bilincine varılan herhangi bir şey.
Olay, durum ve nesneler üzerinde çözümleyici ve bireştirici işlemlerde bulunmaya olanak sağlayan kavrama ve açıklama yetisi.

Mecaz anlamda; Tasa, kaygı, sıkıntı.

Düşünmenin ürünü olan: düşünülen içerik; bu içerik düşünme ediminden çözülebilir ve örneğin yazılı olarak saptanabilir ya da bir başkasına aktarılabilir. 
Nesneler yerine simgelerini ve soyutlama, karşılaştırma, kavram oluşturma, yargılama, sonuç çıkarma süreçlerini kullanarak yapılan yüksek biliş işlevi, sorunlara çözüm arama biçimi, fikir.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ