Birbirini tutma, tutarlık...

Rabıta,
Arapça rabıta, (ﺭﺍﺑﻄﻪ). 
Arapça, bağlayan anlamındaki rabit' ten türetilmiştir.
Birbirini tutma, tutarlık.
Bağlayan şey, bağ.
Bağ, bağlayan, rabteden, bitiştiren.
Rabteden, bağlayan, bitiştiren.
İki şeyi birbirine bağlayan ip.
İlgi, ilişki.
Düzen, sıra.
Münasebet, alaka, bağlılık, yakınlık. 
İki şeyi birbirine bağlayan tertip.
Tertip, sıra, düzen, usul, nizam.
İki şeyi birbirine bağlayan nesne.
İlgi, münasebet, bağlılık, mensupluk.
Düzen, tertip.
Bağ, ilişki, temas. 
Bağlılık, mensup olma, intisap.

Rabıta kelimesinin diğer anlamları;
Düz döşenmiş parke.
Birbirine geçmeli tahtadan bir döşeme türü.
Bağlantı, düzen, tertip; bağlantıyı sağlayan tahta, ağaç.
Tutarlılık.
Tarikatlarda müridin dervişe bağlılığı.
Tarikatlarda müridin şeyhi aracılığıyla kalbini Allah' a bağlaması.
Nefsini dünyadan men edip ahirete, Allah' a bağlanmak.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ