Bir vakfın yönetimi kendisine verilmiş olan kimse...

Mütevelli,
Arapça: mutevelli, mütevelli.
Vakıf yöneticisi.
Vakıf idarecisi.
Bir vakfın üst yöneticisi.
Bir vakfın yönetimi kendisine verilmiş olan kimse.
Arapça mutevelli; bir işi üzerine almak anlamındaki tevellі kelimesinden türetilmiştir.
Bir vakfı vakfedenin koyduğu şartlara göre yöneten kimse
Esnaf teşkilatında seçimle iş başına gelen başkan, reis.
Bir vakfın idaresine memur edilmiş kimse.
Bir vakfın yönetimi kendisine verilmiş olan kimse.
Birinin yerine geçen.

Mütevellit (Mütevellid):
Arapça mutevellid; doğmak anlamındaki tevellud kelimesinden türetilmiştir.
Dünyaya gelen, doğan, doğmuş.
Hasıl olmuş.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ