Bir mantarla bir su yosununun ortak yaşamasıyla ortaya çıkan bitkilerin genel adı...

Liken,

Yunanca leikhen,
İngilizce: liehen,
Fransızca: liehen,
Almanca: Lichen, Flechte.
Bir alg ve mantarın karşılıklı simbiyotik yaşamasıyla oluşan canlı.
Bir mantarla bir su yosununun ortak yaşamasıyla ortaya çıkan bitkilerin genel adı.

Mantar ve alglerin morfolojik ve fizyolojik bir bütün halinde meydana getirdikleri simbiyotik organizmalar.
Bir alg (yosun) ile bir mikroskobik mantarın tek bir organizma gibi birlikte oluşturduğu, kaya ve ağaç kütükleri üzerinde yetişen simbiyotik bitkiler.

İzlanda likeni, denilen türü ilaç sanayinde kullanılıyor. Başka bir türü boyar madde (turnusol) olarak kullanılmaktadır.

Liken sözcüğünün başka anlamı;
Deri hastalığı,
Çok sayıda küçük kabartılardan ibaret deri lezyonu.
Kaşındırıcı bir deri hastalığı.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ