Bir eserin hazırlanmasında kolaylık sağlamak veya bir işe kılavuzluk etmek için yazılıp sınıflandırılan küçük kağıt yapraklarından her biri...

Fiş,
Fransızca fiche.
İngilizce: slip, voucher
Bir eserin hazırlanmasında kolaylık sağlamak veya bir işe kılavuzluk etmek için yazılıp sınıflandırılan küçük kağıt yapraklarından her biri.
Bir işi yaptırmak veya gereken sıranın alındığını belirtmek için bir koçandan koparılmış kağıtlardan her biri, makbuz.
Okuma yazma öğretiminde kullanılan, üzerine hece, kelime, cümle yazılı karton parçası.
Her birimde bağımsız bir yapıtın ya da yazının kaynakçasal kimliği ve yer numarası bulunan, genel olarak 7,5x12,5 cm. boyutunda olan kağıt ya da karton.

Fiş kelimesinin diğer anlamları;
Prizden elektrik akımı almaya yarayan araç.
Alışverişlerde ödenen paranın miktarını, vergilerini, alışverişin yapıldığı tarihi gösteren belge.
Alışverişlerde ödenen vergi dahil paranın miktarını, malın cinsini, firma adını ve alışveriş tarihini gösteren belge.
Kumarda, bazı alışveriş işlerinde para yerine kullanılan pul vb. şey.
Üzüm posası.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ