Belgit...

Senet,
Belgit.
Değerli kağıt.
Arapça: sened, senet.
Bir kimsenin yapmaya veya ödemeye borçlu olduğu şeyi göstermek için imzaladığı resmi kağıt, belgit.
İki kişi veya çok kimseler arasındaki anlaşmayı tesbit eden ve karşılıklı imzalanan kağıt, vesika.
Gerektiğinde bir anlaşmayı ispat etmek yahut bir borcun, mal veya hakkın kime ait olduğunu belirtmek maksadıyle yazılıp imzalanan belge.
Poliçe.
Üzerinde herhangi bir değer bulunan ve elinde bulunduranın her an yarar sağlayabileceği belge, para.

Bono;
Mali senet.
Mali belge.

Senet sözcüğünün yörelere göre halk dilinde başka anlamları;
Tapu.
Ekmek tahtası.
Dayanılan veya dayanılacak olan şey.
Dayanılacak, güvenilecek şey veya yer, destek, güvence.
Kuvvetli olabilecek söz.
Mutemed.
Sanat, meslek.
Kuvvetli örnek, delil, bürhan.
Üzerine dayanılacak ve itimad edilecek şey.
Bir önermeyi tanıtlamak için gösterilen ve daha önce doğru diye kabul edilen başka önerme, hüccet, burhan.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ