Askerin çarpışma sırasında korunması için yapılan toprak siper...

Metris,
Meteris,
Toprak siper.
Tahkimatlı siper,
Geçici tabya,
Askerin çarpışma sırasında korunması için yapılan toprak siper.
Askerin çarpışma sırasında korunması için yapılan siper veya istihkam.
Metris sözüğü; Arapça mitras’ ın çoğulu metarіs kelimesinden türetilmiştir. Askerlerin savaşta arkasına geçerek hem korundukları hem de düşmana ateş ettikleri toprak siper, geçici tabya.

Siper; 
Farsça siper
Korunulacak, arkasına, altına veya içine girerek saklanılacak yer.
Askerlerin savaşta vurulmamaları ve rahat ateş edebilmeleri için kazılmış, üstü açık hendek.
Muharebede askerin kurşun ve gülleden korunması için toprak kazılarak açılan ve ön tarafına, çıkan topraklar yığılmak suretiyle vücuda getirilen korunma yerleri.
Kalelerin üstünde ok ve kurşun atmağa mahsus mazgallar yanında duracak askerlerin korunmaları için insan boyunda olan ve uzaktan diş diş görünen arkalıklı duvar parçalarına verilen addır.

Popüler Yayınlar

İzleyiciler

BULMACA ANSİKLOPEDİSİ